I början av september åker vi till Åland och vår systerkör Seaside Singers för en gemensam kickoff.
Vi har redan ett samarbete, men har aldrig träffats. Så det är med glädje och iver vi ser fram emot att få två dagar tillsammans på åländska Eckerö.

© Copyright Harmony Bells